Prodi PAI Visi Misi

Visi :

“Unggul dan terkemuka dalam Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan Islam yang berperadaban Tahun 2035”

Misi :

  1. Membentuk Tenaga Pendidik yang menguasai ilmu Pengetahuan dan berakhlak mulia
  2. Membentuk tenaga pendidik islam yang professional
  3. Meningktkan kualitas tenaga pendidik islam ikhlas, cerdas dan bersikap ilmiah

Tujuan :

  1. Mempersiapakan tenaga kependidikan islam yang menguasai ilmu pengetahuan dan menguasai metodologi pengajaran yang berkualitas
  2. Mempersiapkan tenaga kependidikan islam yang profesional untuk mengabdikan diri di Lembaga Pendidikan agama islam